การรับวัตถุดิบ PK ในระบบ Odoo (WI-FIL-046)

การรับวัตถุดิบ PK ในระบบ Odoo (WI-FIL-046)

ขั้นตอนการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิต

Responsible พุทธิตา สุทธิมาน
Last Update 11/07/2024
Members 1
ระบบการทำงาน Filling
    • VDO การรับวัตถุดิบ PK