ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี GL

Samut Prakan, Thailand

รายละเอียดงาน

   ควบคุมดูแลและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งต้องจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องMain responsibilities

 • ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินโปรแกรม ERP
 • ทำ cashflow เจ้าหนี้ต่างประเทศ LC/TR
 • กระทบยอดบัญชี GL กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • เป็นผู้ช่วยในการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน บัญชีสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง 
 • คัดกรองรายงานงบบัญชี รายเดือน รายไตรมาสและรายปี ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
 • จัดให้มีมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผู้บริหาร รวมถึงบัญชีที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ภายนอกและระบบบัญชีภายในองค์กร 
 • จัดทำบัญชีและรายงานภาษีต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร สามารถบันทึกบัญชีตั้งหนี้ และชำระหนี้ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย ต่างประเทศได้ 
 • จัดทำบัญชีต้นทุน การปรับปรุงค่าใช้จ่ายต้นทุน , จัดทำบัญชีเงินสดย่อย เงินเบิกล่วงหน้า 
 • ประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี ธนาคาร ประกันสังคม กรมสรรพากร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

Must-Have

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-40 ปีขึ้นไป
 •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •   มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีแยกประเภท 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี 
 • ​ มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวิเคราห์ที่ดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการพูดและเขียน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GMP, ISO9001, ISO17025
 • ความรักครอบครัวของตัวเอง
  (รวมเพื่อน และสัตว์เลี้ยง)

Nice-to-Have

 • Smart, ability to learn quickly
 • Ability to work in a dynamic, fast-paced and competitive environment.
 • Comfortable with Technology
 • Passion to help others

PERKS & BENEFITS

Working with us offers a comprehensive package of perks and benefits that go beyond just compensation. We are committed to investing in the growth and well-being of our employees, providing them with the tools and opportunities to succeed both professionally and personally.

 • ของขวัญต้อนรับทีมงานใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารต้อนรับอย่างอบอุ่น
 • กิจกรรม พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง ดูแลให้การเริ่มงานใหม่รายรื่นที่สุด
 • กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน และเงินสนับสนุนค่าเช่าสนาม
 • พื้นที่แสดงออก สำหรับทีมงานที่สนใจในการแสดง เช่น การรำ หรือ เต้น
 • กิจกรรม Lucky Money ลุ้นโชคทุกเดือน
 • ข้าวสวย และน้ำแข็งฟรี! พร้อมตู้ขายน้ำและขนมหยอดเหรียญ
 • พื้นที่ นอนกลางวัน เพื่อเติมพลังระหว่างวัน
 • พืชผักสวนครัว เก็บ ฟรี! สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ
 • เลี้ยงอาหารจานเด็ด จากชุมชนรอบข้าง ในวันพิเศษ
 • ตลาดนัดปันสุข กิจกรรมเพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวก
 • ของขวัญวันเกิด
 • งานเลี้ยง กีฬาสี และกิจกรรมสงเสริมการทำงานเป็นทีม
 • รถรับส่งพนังาน (ประเวศ บางพลีน้อย บางบ่อ)
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรดีทีมงานดีเด่น
 • ความช่วยเหลือวันพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส หรือ งานบวช
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าราคาพิเศษ รับส่วนลดกว่า 50%
 • ชุดยูนิฟอร์ม ใหม่ทุกปี ขั้นต่ำ 2 ชุด
 • เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างาน)
 • โบนัส
 • งานเลี้ยง และกีฬาสี
 • วันหยุด และวันลา
  • วันหยุดประจำปีมากกว่า 15 วัน
  • ลาพักร้อน 6 วัน
  • ลากิจ 5 วัน
  • ลาป่วย 30 วัน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งงาน)

At KSG, we believe in investing in our employees' growth and development. We offer a variety of opportunities to help you learn new skills, advance your career, and explore different roles. 

Our On-The-Job Training program provides hands-on experience in your current role, while our Career Path Development Plan helps you identify your career goals and develop a plan to achieve them. 

We also offer more than 16 hours of internal and external training each year, covering a wide range of topics, from technical skills to leadership development. In addition, our sand box environment allows you to try new things without consequences and learn from your experiences. We also provide up-to-date working tools, including AI, to help you succeed in your role. 

And with our cross-functional projects and job rotation opportunities, you can explore multiple roles and develop new skills. We also offer opportunities to grow as a manager or specialist, and our scholarship program provides financial assistance to high-potential employees who want to pursue further education.

At KSG, we believe in achieving a healthy work-life harmony for our employees. We foster a team-oriented environment where support, learning, and collaboration are at the heart of everything we do. Our team members are passionate about helping one another, leading to long-lasting tenure and a shared sense of purpose. We believe that when our employees feel valued, respected, and supported, they are more engaged, productive, and committed to the company's success.


An address must be specified for a map to be embedded