ผู้ช่วยจัดการแผนกประกันคุณภาพ ( QA,QC/Assistant Manager )

Samut Prakan, Thailand

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประกันคุณภาพ (QA,QC/Assistant Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะต้องทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที,วางแผนการตรวจสอบและประกันคุณภาพวัตถุดิบ,ทวนสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวางแผนควบคุมการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต,สอบเทียบภายในเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อพบข้อบกพร่องสารเคมีไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพต่างๆ แก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการ Internal Audit และ External Audit ภายในเวลาที่กำหนด ควบคุมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป,ควบคุมการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป,ร่วมหาข้อสรุปเมื่อเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้า Main responsibilities

 • วางแผนและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต : ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ จัดทำแผนการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ทวนสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ : ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • สอบเทียบภายในเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน : เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดสอบมีความแม่นยำและเชื่อถือได้
 • ดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อพบข้อบกพร่อง: สารเคมีไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำรายงานข้อบกพร่อง แจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Must-Have

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผน การจัดทำระบบประกันคุณภาพ ตั้งแต่ 5-10 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001, ISO14000, HACCP, PPAP,วัตถุอันตราย เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพต่างๆ
 • รักครอบครัวของตัวเอง (รวมเพื่อนและสัตว์เลี้ยง)

Nice-to-Have

 • มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ในการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดสอบ
 • Passion to help others

PERKS & BENEFITS

Working with us offers a comprehensive package of perks and benefits that go beyond just compensation. We are committed to investing in the growth and well-being of our employees, providing them with the tools and opportunities to succeed both professionally and personally.

 • ของขวัญต้อนรับทีมงานใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารต้อนรับอย่างอบอุ่น
 • กิจกรรม พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง ดูแลให้การเริ่มงานใหม่รายรื่นที่สุด
 • กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน และเงินสนับสนุนค่าเช่าสนาม
 • พื้นที่แสดงออก สำหรับทีมงานที่สนใจในการแสดง เช่น การรำ หรือ เต้น
 • กิจกรรม Lucky Money ลุ้นโชคทุกเดือน
 • ข้าวสวย และน้ำแข็งฟรี! พร้อมตู้ขายน้ำและขนมหยอดเหรียญ
 • พื้นที่ นอนกลางวัน เพื่อเติมพลังระหว่างวัน
 • พืชผักสวนครัว เก็บ ฟรี! สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ
 • เลี้ยงอาหารจานเด็ด จากชุมชนรอบข้าง ในวันพิเศษ
 • ตลาดนัดปันสุข กิจกรรมเพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวก
 • ของขวัญวันเกิด
 • งานเลี้ยง กีฬาสี และกิจกรรมสงเสริมการทำงานเป็นทีม
 • รถรับส่งพนังาน (ประเวศ บางพลีน้อย บางบ่อ)
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรดีทีมงานดีเด่น
 • ความช่วยเหลือวันพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส หรือ งานบวช
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าราคาพิเศษ รับส่วนลดกว่า 50%
 • ชุดยูนิฟอร์ม ใหม่ทุกปี ขั้นต่ำ 2 ชุด
 • เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างาน)
 • โบนัส
 • งานเลี้ยง และกีฬาสี
 • วันหยุด และวันลา
  • วันหยุดประจำปีมากกว่า 15 วัน
  • ลาพักร้อน 6 วัน
  • ลากิจ 5 วัน
  • ลาป่วย 30 วัน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งงาน)

At KSG, we believe in investing in our employees' growth and development. We offer a variety of opportunities to help you learn new skills, advance your career, and explore different roles. 

Our On-The-Job Training program provides hands-on experience in your current role, while our Career Path Development Plan helps you identify your career goals and develop a plan to achieve them. 

We also offer more than 16 hours of internal and external training each year, covering a wide range of topics, from technical skills to leadership development. In addition, our sand box environment allows you to try new things without consequences and learn from your experiences. We also provide up-to-date working tools, including AI, to help you succeed in your role. 

And with our cross-functional projects and job rotation opportunities, you can explore multiple roles and develop new skills. We also offer opportunities to grow as a manager or specialist, and our scholarship program provides financial assistance to high-potential employees who want to pursue further education.

At KSG, we believe in achieving a healthy work-life harmony for our employees. We foster a team-oriented environment where support, learning, and collaboration are at the heart of everything we do. Our team members are passionate about helping one another, leading to long-lasting tenure and a shared sense of purpose. We believe that when our employees feel valued, respected, and supported, they are more engaged, productive, and committed to the company's success.


An address must be specified for a map to be embedded