พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ (Staff Warehouse Rew Material)

Samut Prakan, Thailand

 รายละเอียดงาน

     พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบเป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบภายในคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่กำหนด มีหน้าที่หลักในการรับเข้า จัดเก็บ  เบิกจ่ายสินค้า บันทึกข้อมูล และบำรุงรักษาคลังสินค้า และควรมีร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมทำงานหนัก เนื่องจากต้องทำงานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้า

Responsibilities

 • งานจัดเก็บ :  จัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เรียงตามประเภท  ล็อตการผลิต และวันที่ผลิต เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า
 • งานเบิกจ่าย : ส่งมอบสินค้าวัตถุดิบให้ทันต่อการผลิต มีจำนวนที่ถูกต้องและสภาพพร้อมใช้งาน
 • ทำความสะอาดพื้นที่ภายในคลังสินค้า และดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้ 
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Must Have

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 1  ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมการจัดการด้านคลังสินค้า
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้า
 • Love your own Family 
  (Pets and friends included)

Nice to have

 • Experience in writing online content
 • Additional languages
 • Google Adwords experience
 • Strong analytical skills

PERKS & BENEFITS

Working with us offers a comprehensive package of perks and benefits that go beyond just compensation. We are committed to investing in the growth and well-being of our employees, providing them with the tools and opportunities to succeed both professionally and personally.

 • ของขวัญต้อนรับทีมงานใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารต้อนรับอย่างอบอุ่น
 • กิจกรรม พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง ดูแลให้การเริ่มงานใหม่รายรื่นที่สุด
 • กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน และเงินสนับสนุนค่าเช่าสนาม
 • พื้นที่แสดงออก สำหรับทีมงานที่สนใจในการแสดง เช่น การรำ หรือ เต้น
 • กิจกรรม Lucky Money ลุ้นโชคทุกเดือน
 • ข้าวสวย และน้ำแข็งฟรี! พร้อมตู้ขายน้ำและขนมหยอดเหรียญ
 • พื้นที่ นอนกลางวัน เพื่อเติมพลังระหว่างวัน
 • พืชผักสวนครัว เก็บ ฟรี! สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ
 • เลี้ยงอาหารจานเด็ด จากชุมชนรอบข้าง ในวันพิเศษ
 • ตลาดนัดปันสุข กิจกรรมเพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวก
 • ของขวัญวันเกิด
 • งานเลี้ยง กีฬาสี และกิจกรรมสงเสริมการทำงานเป็นทีม
 • รถรับส่งพนังาน (ประเวศ บางพลีน้อย บางบ่อ)
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรดีทีมงานดีเด่น
 • ความช่วยเหลือวันพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส หรือ งานบวช
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าราคาพิเศษ รับส่วนลดกว่า 50%
 • ชุดยูนิฟอร์ม ใหม่ทุกปี ขั้นต่ำ 2 ชุด
 • เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างาน)
 • โบนัส
 • งานเลี้ยง และกีฬาสี
 • วันหยุด และวันลา
  • วันหยุดประจำปีมากกว่า 15 วัน
  • ลาพักร้อน 6 วัน
  • ลากิจ 5 วัน
  • ลาป่วย 30 วัน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งงาน)

At KSG, we believe in investing in our employees' growth and development. We offer a variety of opportunities to help you learn new skills, advance your career, and explore different roles. 

Our On-The-Job Training program provides hands-on experience in your current role, while our Career Path Development Plan helps you identify your career goals and develop a plan to achieve them. 

We also offer more than 16 hours of internal and external training each year, covering a wide range of topics, from technical skills to leadership development. In addition, our sand box environment allows you to try new things without consequences and learn from your experiences. We also provide up-to-date working tools, including AI, to help you succeed in your role. 

And with our cross-functional projects and job rotation opportunities, you can explore multiple roles and develop new skills. We also offer opportunities to grow as a manager or specialist, and our scholarship program provides financial assistance to high-potential employees who want to pursue further education.

At KSG, we believe in achieving a healthy work-life harmony for our employees. We foster a team-oriented environment where support, learning, and collaboration are at the heart of everything we do. Our team members are passionate about helping one another, leading to long-lasting tenure and a shared sense of purpose. We believe that when our employees feel valued, respected, and supported, they are more engaged, productive, and committed to the company's success.


An address must be specified for a map to be embedded