Asst. Improvement Engineer

Samut Prakan, Thailand

รายละเอียดงาน

   เป็นตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต สินค้า หรือบริการ ซึ่งจะต้อง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอ หาสาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข


Main responsibilities

 • บริหารงานปรับปรุงและพัฒนาไลน์ผลิต เพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้ได้ตาม Demand ที่ต้องการและอัตราการเติบโตต่อปีของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นรายเดือน
 • ปรับปรุงและพัฒนางานคุณภาพร่วมกับแผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต
 • นำเสนอและบริหารงาน Project ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • บริหารงาน NPD ของโรงงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่กำหนด 
 • บริหารงานเอกสารของฝ่ายลีน ซิคมาร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

Must-Have

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมอุตสาหกรรม, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิศวกรกระบวนการผลิต หรือวิศวกรปรับปรุงและพัฒนา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบ AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GMP, ISO9001, ISO17025
 • มีความเข้าใจ อ่านและเขียน PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนา/ เป็นนักเรียนรู้ และพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ความรักครอบครัวของตัวเอง
  (รวมเพื่อน และสัตว์เลี้ยง)

Nice-to-Have

 • Smart, ability to learn quickly
 • Ability to work in a dynamic, fast-paced and competitive environment.
 • Comfortable with Technology
 • Passion to help others

PERKS & BENEFITS

Working with us offers a comprehensive package of perks and benefits that go beyond just compensation. We are committed to investing in the growth and well-being of our employees, providing them with the tools and opportunities to succeed both professionally and personally.

 • ของขวัญต้อนรับทีมงานใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารต้อนรับอย่างอบอุ่น
 • กิจกรรม พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง ดูแลให้การเริ่มงานใหม่รายรื่นที่สุด
 • กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน และเงินสนับสนุนค่าเช่าสนาม
 • พื้นที่แสดงออก สำหรับทีมงานที่สนใจในการแสดง เช่น การรำ หรือ เต้น
 • กิจกรรม Lucky Money ลุ้นโชคทุกเดือน
 • ข้าวสวย และน้ำแข็งฟรี! พร้อมตู้ขายน้ำและขนมหยอดเหรียญ
 • พื้นที่ นอนกลางวัน เพื่อเติมพลังระหว่างวัน
 • พืชผักสวนครัว เก็บ ฟรี! สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ
 • เลี้ยงอาหารจานเด็ด จากชุมชนรอบข้าง ในวันพิเศษ
 • ตลาดนัดปันสุข กิจกรรมเพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวก
 • ของขวัญวันเกิด
 • งานเลี้ยง กีฬาสี และกิจกรรมสงเสริมการทำงานเป็นทีม
 • รถรับส่งพนังาน (ประเวศ บางพลีน้อย บางบ่อ)
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรดีทีมงานดีเด่น
 • ความช่วยเหลือวันพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส หรือ งานบวช
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าราคาพิเศษ รับส่วนลดกว่า 50%
 • ชุดยูนิฟอร์ม ใหม่ทุกปี ขั้นต่ำ 2 ชุด
 • เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างาน)
 • โบนัส
 • งานเลี้ยง และกีฬาสี
 • วันหยุด และวันลา
  • วันหยุดประจำปีมากกว่า 15 วัน
  • ลาพักร้อน 6 วัน
  • ลากิจ 5 วัน
  • ลาป่วย 30 วัน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งงาน)

At KSG, we believe in investing in our employees' growth and development. We offer a variety of opportunities to help you learn new skills, advance your career, and explore different roles. 

Our On-The-Job Training program provides hands-on experience in your current role, while our Career Path Development Plan helps you identify your career goals and develop a plan to achieve them. 

We also offer more than 16 hours of internal and external training each year, covering a wide range of topics, from technical skills to leadership development. In addition, our sand box environment allows you to try new things without consequences and learn from your experiences. We also provide up-to-date working tools, including AI, to help you succeed in your role. 

And with our cross-functional projects and job rotation opportunities, you can explore multiple roles and develop new skills. We also offer opportunities to grow as a manager or specialist, and our scholarship program provides financial assistance to high-potential employees who want to pursue further education.

At KSG, we believe in achieving a healthy work-life harmony for our employees. We foster a team-oriented environment where support, learning, and collaboration are at the heart of everything we do. Our team members are passionate about helping one another, leading to long-lasting tenure and a shared sense of purpose. We believe that when our employees feel valued, respected, and supported, they are more engaged, productive, and committed to the company's success.


An address must be specified for a map to be embedded