กังหันน้ำเพื่อชุมชน

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

ในวันที่ .....

Share this post
Tags
Archive