ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ( Engineering Manager )

Samut Prakan, Thailand

     ในฐานะผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บทบาทของคุณเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญ ขับเคลื่อนกลไกทางวิศวกรรม ให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางกลยุทธ์ วางแผนงานบริหารจัดการ บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามความถูกต้องตามแผนงานที่กำหนด และตาม Budget ที่ตั้งไว้ มีบริหารงานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อม-สร้าง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุกหน่วยงาน ,บริหารงานเอกสารและงานระบบให้ตรงตามข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ใน ISO 9001:2015, GMP, GHP, Halal, HACCP, เป็นหัวหน้าทีม Project กวบคุมและวางแผนงาน Project ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร


 

Main responsibilities

 • งานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และควบคุม Budget ให้ได้ตามที่กำหนดไว้
 • งานซ่อมบำรุง บริหารงานซ่อมบำรุง เพื่อลดเวลา Machine Breakdown โดยตั้งเป้าที่ Zero Breakdown,บริหารงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 •  งานปรับปรุงและพัฒนา บริหารงานปรับปรุงและพัฒนาบริษํทให้สอดคล้องต่อเป้าหมายของบริษัท และเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • งานเอกสารและระบบ บริหารงานเอกสารให้สอดคล้องและตรงตามข้อกําหนดต่างๆ เช่น ISO9001:2015, GMP, GHP,Halal, HACCP เป็นต้น​
 • งาน Project นำเสนอ และบริหารงาน Project ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 •  งานควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานภายในแผนกให้เป็น 0
 • งานบริหารบุคลากร ควบคุมและวิเคราะห์ปัญหาการมาทำงานของพนักงานภายในแผนก

Must-Have

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ทํางานด้านงานวิศวกรรมและงานบริหารจัดการ อย่างน้อย 7-10ปี ขึ้นไป
 • เขียนแบบ อ่านแบบ AutoCad ได้
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Nice-to-Have

 • Smart, ability to learn quickly
 • Ability to work in a dynamic, fast-paced and competitive environment.
 • Comfortable with Technology
 • Passion to help others

PERKS & BENEFITS

Working with us offers a comprehensive package of perks and benefits that go beyond just compensation. We are committed to investing in the growth and well-being of our employees, providing them with the tools and opportunities to succeed both professionally and personally.

 • ของขวัญต้อนรับทีมงานใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารต้อนรับอย่างอบอุ่น
 • กิจกรรม พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง ดูแลให้การเริ่มงานใหม่รายรื่นที่สุด
 • กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน และเงินสนับสนุนค่าเช่าสนาม
 • พื้นที่แสดงออก สำหรับทีมงานที่สนใจในการแสดง เช่น การรำ หรือ เต้น
 • กิจกรรม Lucky Money ลุ้นโชคทุกเดือน
 • ข้าวสวย และน้ำแข็งฟรี! พร้อมตู้ขายน้ำและขนมหยอดเหรียญ
 • พื้นที่ นอนกลางวัน เพื่อเติมพลังระหว่างวัน
 • พืชผักสวนครัว เก็บ ฟรี! สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ
 • เลี้ยงอาหารจานเด็ด จากชุมชนรอบข้าง ในวันพิเศษ
 • ตลาดนัดปันสุข กิจกรรมเพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวก
 • ของขวัญวันเกิด
 • งานเลี้ยง กีฬาสี และกิจกรรมสงเสริมการทำงานเป็นทีม
 • รถรับส่งพนังาน (ประเวศ บางพลีน้อย บางบ่อ)
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรดีทีมงานดีเด่น
 • ความช่วยเหลือวันพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส หรือ งานบวช
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าราคาพิเศษ รับส่วนลดกว่า 50%
 • ชุดยูนิฟอร์ม ใหม่ทุกปี ขั้นต่ำ 2 ชุด
 • เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างาน)
 • โบนัส
 • งานเลี้ยง และกีฬาสี
 • วันหยุด และวันลา
  • วันหยุดประจำปีมากกว่า 15 วัน
  • ลาพักร้อน 6 วัน
  • ลากิจ 5 วัน
  • ลาป่วย 30 วัน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งงาน)

At KSG, we believe in investing in our employees' growth and development. We offer a variety of opportunities to help you learn new skills, advance your career, and explore different roles. 

Our On-The-Job Training program provides hands-on experience in your current role, while our Career Path Development Plan helps you identify your career goals and develop a plan to achieve them. 

We also offer more than 16 hours of internal and external training each year, covering a wide range of topics, from technical skills to leadership development. In addition, our sand box environment allows you to try new things without consequences and learn from your experiences. We also provide up-to-date working tools, including AI, to help you succeed in your role. 

And with our cross-functional projects and job rotation opportunities, you can explore multiple roles and develop new skills. We also offer opportunities to grow as a manager or specialist, and our scholarship program provides financial assistance to high-potential employees who want to pursue further education.

At KSG, we believe in achieving a healthy work-life harmony for our employees. We foster a team-oriented environment where support, learning, and collaboration are at the heart of everything we do. Our team members are passionate about helping one another, leading to long-lasting tenure and a shared sense of purpose. We believe that when our employees feel valued, respected, and supported, they are more engaged, productive, and committed to the company's success.


An address must be specified for a map to be embedded